TEM myöntää Hartolalle 66000 euroa yksinyrittäjien tukemiseen

Hartolan kunta avaa yksinyrittäjille haun koronaviruksen aiheuttamaan taloudellisen tilanteen heikentymiseen

Yksinyrittäjä ei jää ilman tukea riippuen siitä, mikä on yrittäjän kotikunta. Valtio on myöntänyt rahoitusta kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Hartolan kunnan saama tuki valtiolta yksinyrittäjille on 66 347.00€, joka merkitsee sitä, että kunta voi myöntää tuen 33 hakijalle.

Miten maan hallitus on linjannut tuen?

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea kunnalta, että työttömyysturvaa TE-toimistosta. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Tuki on kunnan ja yrittäjän välinen sopimus. Sopimus kunnan ja yrittäjän välille syntyy, kun kunta tekee tukipäätöksen ja yrittäjä hyväksyy tuen myöntämisen ehdot.

Mistä tukea haetaan?

Hartolalaiset yksinyrittäjät hakevat tukea Hartolan kunnalta (YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta), joka käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Kuntien sähköistä hakukanavaa valmistellaan parhaillaan, joten tässä vaiheessa hakemisesta saa lisätietoa sivulta:

https://www.ladec.fi/toimivalle-yritykselle/arjessa-haasteita/korona-apu/yksinyrittajatuki

Huomaathan, että sähköinen hakukanava ei ole vielä avoinna.

Kuka voi saada tukea?

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Sivutoiminen yksinyrittäjä ei voi saada tukea, koska tuen myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä.

Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Tuen hakeminen

Hakua varten täytyy täyttää lomake, johon pitää perustietojen, toiminnan kuvauksen ja avustuksen käyttösuunnitelman lisäksi liittää myös:

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Hakemuslomake on saatavilla viimeistään 9.4. klo. 16 lähtien: www.tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus

Ehdot tuen myöntämiselle

  • Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.
  • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
  • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.
  • Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Lisätietoja antaa Hartolan kunta, Merja Olenius, kunnanjohtaja 044-7432217 merja.olenius@hartola.fi

Jarkko Seppälä

kunnanjohtaja,
+358447432217
jarkko.seppala@hartola.fi

X