Terveys ja hyvinvointi

Hartolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä, ja sitä määrittävät ja ohjaavat useat lait, suositukset ja linjaukset. Kunnassa tehtävällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen sekä terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

 

Asiasanat:
Johanna Huttunen

Hyvinvointikoordinaattori
Puh. +358447432575
johanna.huttunen@hartola.fi

X