Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii Hartolassa kunnan johtoryhmä. Hyvinvointikoordinaattori vastaa kunnassa tapahtuvasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä useiden lakisääteisten suunnitelmien ja raporttien laatimisesta. Suunnitelmissa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, ja kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavassa päätöksenteossa hyödynnetään päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Sosiaali- ja terveydenhuollolla on merkittävä rooli yhteistyökumppanina, asiantuntijana ja tiedon tuottajana. Yhteistyötä tehdään myös mm. järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion paikallisviranomaisten kanssa.

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistävää ja ehkäisevää työtä sekä hyvinvointikertomuksen laatimista. Lisäksi Hartolan kunnassa toimii muun muassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimielin ja työryhmä, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman työryhmä (LAPE-ryhmä) sekä nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä. Erilaisten työryhmien tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mm. kehittämällä palveluja ja toimintaa sekä lisäämällä ja välittämällä tietoa.

Toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja raportit

Tehtyjä päätösten vaikutusten ennakkoarviointeja (EVA)

Asiasanat:
Johanna Huttunen

Hyvinvointikoordinaattori
Puh. +358447432575
johanna.huttunen@hartola.fi

X