Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

 

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 3.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset .

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020. Dro HAMELY/1532/2020.

X