Turvallisuuskysely 2022

Hartolan turvallisuussuunnitelma laadittiin syksyllä 2019 ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa alkuvuonna 2020. Useita toimenpiteitä on toteutettu suunnitelman hyväksymisen jälkeen, mutta toisaalta koronapandemia ja Ukrainan sota ovat voineet horjuttaa turvallisuudentunnetta ainakin hetkellisesti. Nyt halutaankin selvittää, millaisia kuntalaisten kokemukset turvallisuuden tunteesta ja Hartolan turvallisuudesta ovat tällä hetkellä.

Kyselypohja on pääpiirteittäin sama kuin vuonna 2019, joten vastauksia voidaan verrata suoraan aiemman kyselyn vastauksiin. Kyselyyn on lisätty muutama yksittäinen vastausvaihtoehto liittyen varautumiseen, epidemioihin ja pandemioihin sekä sotiin tai sodan uhkaan.

Vastausaikaa on 12.-29.5.2022. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään kunnassa tehtävässä turvallisuus- ja hyvinvointityössä. Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto ja julkaistaan kunnan kotisivuilla ja facebookissa.

Linkki kyselyyn: https://zef.fi/s/3umkiq4u/

X