Turvallisuuskyselyn vastaukset

Kiitos kaikille turvallisuuskyselyyn vastanneille!

Ohessa on liitteenä turvallisuuskyselyn vastausten yhteenveto. Tiivistetysti voisi sanoa, että vastanneiden turvallisuuden tunne on jonkin verran parantunut syksyn 2019 kyselyn tuloksiin verrattuna, ja turvallisuutta heikentäviä asioita asuinalueella / Hartolassa koetaan vähemmän. Huolenaiheita toki kuitenkin edelleen on, ja jatkammekin turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista mm. liikenneturvallisuuden edistämiseen ja huumeiden käytön ehkäisyyn liittyen. Kyselyn vastausten pohjalta on sovittu kameravalvonnan lisäämisestä, sekä oltu yhteydessä poliisin vihjepalveluun.

Kuntalaisia kannustetaan ilmoittamaan poliisille, mikäli havaitsee laitonta tai rikollista toimintaa, akuutissa ja vakavassa tilanteessa suoraan hätänumeroon 112 ja kiireettömässä tilanteessa vihjenumeroon 0295 414 222 tai sähköpostitse vihjeet.hame@poliisi.fi .

Vastausten yhteenveto: Turvallisuuskyselyn 2022 yhteenveto

X