Työllisyyspalvelut

Hartolan kunta toimii TE –toimiston yhteistyökumppanina työllisyyden hoitoon liittyvissä asioissa.

Alle 1000 päivää työttömänä olleet ovat TE-toimiston asiakkaita. Heille TE-toimisto voi lähettää velvoittavia työhaastattelukutsuja alueen työnantajille.  Tavoitteen on, että työtön työllistyy mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille joko suoraan tai palkkatuella. Te-toimisto määrittelee omien ohjeistustensa mukaisesti asiakkaan palkkatuen määrän, mikäli hän on siihen oikeutettu.

Kunnassa haastatellaan yli 1000 päivää työttömänä olleet pitkäaikaistyöttömät.

Nuorten työpajan työtoiminnan ohjaaja ja vuoden 2020 alusta Verkostosta voimaa 2.0 -hankkeen työvalmentaja haastattelevat työttömät. Yhteistyökumppanina on PH-HYKY/ sosiaalitoimen sosiaaliohjaaja.

Kaikille 1000-päivää työttömänä olleille tehdään palvelutarpeen arvio ja aktivointisuunnitelma, jonka mukaan asiakas ohjataan joko kuntouttavaan työtoimintaan Hartolan toimintakeskukseen (PHHYKY) tai ”seinättömään työpajaan” (Seurakunta, kunta tai Itä-Hämeen museo). Alle 29-vuotiaat nuoret ohjataan nuorten työpajalle.

Työttömien on mahdollista päästä myös eläke-/ terveysselvittelyyn PH-Hykyn kautta.

Lisäksi kunta on tehnyt yhteistyötä LITTI -hankkeen kanssa. Litti-hanke on työllistänyt Hartolan pitkäaikaistyöttömiä Hartolan Voiman kautta. Työttömän on saatava 100% palkkatuki työllistyäkseen tätä kautta.

Kuntoutukseen hakeudutaan KELA:n kautta. Kuntoutuksesta vastaavat VERVE:n tai NUOTTI –valmennus. Sekä toimintakeskuksen sosiaaliohjaaja että nuorten työpajan työtoiminnan ohjaaja hoitavat omien asiakkaidensa hakemukset kuntoutukseen, muiden kohdalla ohjauksesta sekä hakemisesta kuntoutukseen huolehtii asiakkaan omatyöntekijä (PHHYKY). Yhteistyötä kuntoutusselvityksissä tekee myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työttömien terveydenhoitaja.

Kelan kautta pitkäaikaistyöttömät voivat myös hakea pitkäaikaistyöttömänä ns. eläkeputkeen pääsyä. Kela lähettää tiedon tästä mahdollisuudesta asiakkaille suoraan.

Tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa KELAn kanssa asiointiin saa kunnantalolla tai käyttäen KELAn viranomaislinjaa/ kunnan sähköistä asiointipistettä.

 

Merja Olenius

Kunnanjohtaja
Puh. +358447432217
merja.olenius@hartola.fi

X