Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta vuonna 2022

Hartolan kunnassa toimii aktiivinen vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka toiminta ei välttämättä ole kaikille Hartolan asukkaille kovin tuttua. Elokuun kokouksessamme keskustelimmekin, että voisimme esitellä neuvoston toimintaa laajemminkin, mm. kylille jalkautumisten yhteydessä ja loppuvuodesta koonnilla vuoden 2022 toiminnasta. Tutustu siis toimintaamme oheisen yhteenvedon kautta!

 

Hartolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta vuonna 2022

Asiointiavustaja-palvelu ja Juttutupa ovat jatkuneet läpi vuoden. Asiointiavustajapalvelua on saatavilla ihmisille, jotka tarvitsevat apua erilaisissa kauppa-, apteekki-, posti- ym. asiointiin liittyvissä asioissa, ja Juttutupaa järjestetään tiistaisin ja perjantaisin. Toiminta kustannetaan vanhus- ja vammaisneuvoston käyttöön osoitetuilla testamenttivaroilla yhteistyössä Alatalon Vanhustentalosäätiön ja Hartolan kunnan kanssa.

Hartolan vanhus- ja vammaisneuvostosta oli nimetyt edustajat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vanhus- ja vammaisneuvostoissa. Loppuvuonna nimettiin edustajat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoihin, joiden toiminta alkaa 1.1.2023 jälkeen.

Maaliskuussa annettiin lausunto palveluliikenteen seudullisesta kehittämisestä. Lausunnon antamista vaikeutti se, ettei Hartola ollut selvityksessä mukana. Ensisijaisena nähtiin kunnan sisäisen asiointi- ja palveluliikenteen toimivuuden varmistaminen, ja lisäksi toivottiin julkisia kulkuyhteyksiä myös Sysmään, Heinolaan ja Lahteen. Lisäksi toivottiin, että linja-autot pysähtyisivät Hartolan keskustassa, sillä liikuntarajoitteisten on vaikea päästä 4-tien varren pysäkeille.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä järjestettiin rollaattorihaaste päättäjille ja johtaville viranhaltijoille, tarkoituksena oli kiinnittää huomiota katujen kunnossapidon tärkeyteen ja rollaattoreilla ja pyörätuoleilla liikkumisen haasteisiin.

Kaikille avoin rollaattoritapahtuma järjestettiin toukokuussa, mukana oli Liikenneturva ja rollaattorihuolto / Pyöräpalvelu Ari Kääriäinen. Torilla oli yhteistä ohjelmaa, jonka jälkeen lähdettiin pienelle rollaattorilenkille. Sää suosi ja osallistujia oli mukavasti.

Kesäkuussa vanhus- ja vammaisneuvosto teki aloitteen tekniselle lautakunnalle Toritien muuttamisesta pihakaduksi välillä Yhdystie – Visantie, sekä terveysaseman pysäköintipaikkojen selkiyttämisestä. Aloitteella haluttiin turvata Toritiellä kulkua, sillä tiellä liikkuu jalankulkijoita ja autoja eikä erillistä kevyen liikenteen väylää ole. Terveysaseman ja sen välittömässä läheisyydessä olevien kunnan vuokra-asuntojen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä toivottiin selkeämmiksi ja turvallisemmiksi esimerkiksi liikennemerkein.

Elokuussa järjestettiin retki ikäihmisille Kenkäveroon Mikkeliin, ja virsilaulutapahtuma yhteistyössä Tainionvirran seurakunnan kanssa. Molemmat keräsivät hyvin osallistujia ja palaute oli positiivista.

Virkistystoimintaa järjestettiin Kotisalossa; Kotia kohti -teatteriesitys (Teatteri Rollo) sekä makkaranpaistoa asukkaille grillikatoksella.

Elokuussa annettiin lisäksi lausunto koskien Ikäohjelmaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Kantaa otettiin erityisesti iäkkäiden asumisen turvallisuuteen itselleen mieluisassa asuinympäristössä, vanhuspalveluiden henkilöstöresurssin riittävyyteen ja palveluiden saatavuuden turvaamiseen myös maaseutukunnissa ja haja-asutusalueilla asuville.

Vanhustenviikolla lokakuun alussa järjestettiin monenlaista ohjelmaa:

  • Päijät-Hämeen Muistiluotsin järjestämä muistiaiheinen luento
  • Riku Niemi Orchestra mm. Kotisalossa, Päivälehdossa ja kaikille avoin esitys kunnanvirastolla
  • Neuvoston jalkautuminen Riihiniemelle, keskustelua kyläläisten kanssa
  • Kotia kohti -teatteriesitys / Teatteri Rollo Kotisalossa ja kaikille avoin esitys kunnanvirastolla
  • Neuvoston jalkautuminen Vuorenkylään, keskustelua kyläläisten kanssa

Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä järjestettiin marraskuun alussa, ja neuvoston jäsenille järjestettiin etäyhteys tilaisuuteen kunnanvirastolle.

Joulukuussa vanhus- ja vammaisneuvosto käy tutustumassa Liikuntamajaan ja sen laitteisiin. Vuoden 2023 alusta alkaen Liikuntamajan käyttö on maksutonta kaikille 65 vuotta täyttäneille. Kulkulätkästä tulee maksaa normaali 10 euron pantti. Opastuksia kuntosalilaitteiden käyttöön tullaan järjestämään alkuvuonna.

Vanhus- ja vammaispalveluiden työntekijöitä muistetaan vuoden lopulla; Kotisalon työntekijöille aamupalatarpeet, kotihoidon työntekijöille välipalatarpeet ja Päivälehdon työntekijöille kaksi jouluherkkukoria.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksissa (neljä kokousta vuonna 2022) tuotiin muissa asioissa tiedoksi erilaisia tiedotusasioita mm. tapahtumiin ja tilaisuuksiin, kyselyihin sekä palveluihin liittyen, tarkasteltiin tilastotietoa ja keskusteltiin huoli-ilmoitusten tekemisestä.

 

Hartolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta!

Johanna Huttunen

Hyvinvointikoordinaattori,
+358447432575
johanna.huttunen@hartola.fi

X