Varhaiskasvatuksen arviointikysely

Kutsumme sinut, 3 – 5 vuotiaan lapsen huoltaja, arvioimaan toimintaamme.

Tavoitteenamme on varhaiskasvatuksen laadun jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme tämän arviointikyselyn 23.1.–5.2.2023 välisenä aikana. Vastaamalla kyselyyn olet vaikuttamassa varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

Arviointikyselystä saadaan sekä kunta- että varhaiskasvatusyksikkökohtaiset tulokset. Kehitämme ja suuntaamme toimintaamme saadun palautteen perusteella. Lisäksi olemme saaneet arvioinnin tulosten perusteella mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Opetushallitukselta erityisavustusta useisiin kehittämiskohteisiin.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.

Jokainen vastaus on meille erittäin tärkeä!

Arvokkaasta palautteestasi kiittäen

 

Kirta Väisänen

varhaiskasvatuspäällikkö

Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö,
+358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X