Viaporin, Ekon ja Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavojen kumoaminen

Hartolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 08.03.2021 § 6 hyväksynyt Viaporin, Ekon ja Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavojen kumoamisen.

Kokouksen pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 11.3.2021. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan nähtävillä olopäivästä lukien. Viimeinen valituspäivä on 12.4.2021.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnan internet-sivuilla sekä kunnan teknisessä toimistossa.

Hartola 22.3.2021
Ympäristölautakunta

Ilmoitus pdf-muodossa:
Ilmoitus kaavan hyväksymisestä

X