Viestintäkyselyn 2023 tulokset

Kiitos kaikille viestintäkyselyyn vastanneille!

Sähköisesti kyselyyn vastasi 65 ja paperisesti 9 vastaajaa. Tuloksia käsiteltiin viestintätyöryhmän kokouksessa 16.10.2023, ja ne ohjaavat osaltaan kuntaa viestinnän kehittämisessä mm. viestintäkanavien valinnan, kotisivujen kehittämisen, viestinnän kokonaisvaltaisen selkiyttämisen sekä viestinnän ja tiedottamisen avoimuuden osalta.

Lue ohesta yhteenveto viestintäkyselyn vastauksista: Viestintäkysely 2023 yhteenveto

X