Yleisötilaisuus VT 4:n kehittämisestä

Valtatien 4 parantaminen välillä Lusi – Oravakivensalmi, toimenpidesuunnitelma

Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt toimenpidesuunnitelman laatimisen Heinolan Lusin ja Hartolan Oravakivensalmen välille.

Suunnittelujakson pituus on noin 50 kilometriä. Pohjolan ja Ahveslammen kohta Hartolan eteläosassa ei sisälly suunnitelmaan, koska tällä jaksolla harkitaan tien parantamisvaihtoehtoja uudelle linjaukselle.

Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on tarkentaa edeltävissä selvityksissä esitettyjä periaateratkaisuita erityisesti toteutettavuuden, laatutason ja kustannusten näkökulmasta. Suunnitelmassa on tarkoitus tunnistaa toimenpiteet, joiden vaikutus saavutettavuuteen ja liikenneturvallisuuteen on tehokkaimmillaan. Näitä ensi vaiheen kehittämistoimenpiteitä tullaan myöhemmin edistämään jatkosuunnitteluun kohti edellisissä suunnitteluvaiheissa asetettua tavoitetilaa.

Yleisötilaisuus ja osallistuminen

Alustavia toimenpide-ehdotuksia esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa perjantaina 6.10. klo 17:30-19:30 Hartolan yhtenäiskoululla (Kuninkaantie 14, 19600 Hartola). Tilaisuuden alkuun sijoittuvaa suunnitelman esittelyä on mahdollista seurata myös Teamsin kautta. Esittelyn jälkeen käydään vapaamuotoista keskustelua suunnitelmaratkaisuista ja kehittämistoimenpiteistä läsnäolijoiden kesken.

Teams-linkki löytyy hankkeen sivuilta: Vt 4 Lusi-Oravakivensalmi – Väylävirasto (vayla.fi)

Suunnitelmaan liittyviä kysymyksiä voi esittää suunnittelukonsultille puhelimitse ennen yleisötilaisuutta 3.-5.10. sekä tilaisuuden jälkeen 11.-13.10. puh. 040 669 3656 / Piritta Laitakari.

Vapaamuotoisia mielipiteitä voi toimittaa suunnittelukonsultille myös tilaisuuden jälkeen. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 20.10.2023 mennessä sähköpostilla: lauri.sahramaa@ains.fi tai postitse osoitteella A-Insinöörit Civil Oy, Lauri Sahramaa, Puutarhakatu 10, 33210 Tampere.

X