ELY:n karttakysely Vt 4:n kehittämisestä / Pohjolan alue

ELY-keskus pyytää karttakyselyllä palautetta Vt 4:n kehittämiseen Pohjolan kohdalla Hartolassa. Alue on osa laajempaa Vt 4 Lusi-Oravankivensalmi -toimenpidesuunnitelmaa.

Pohjolan kohdalla tutkitaan uusia tien parantamisvaihtoehtoja, koska nykyisellä tien sijainnilla on parantamiselle ympäristöstä johtuvia haasteita. Kyselyssä voit sijoittaa osan vastauksistasi suoraan kartalle. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia, ja pääset vastaamaan kyselyyn tästä: https://app.maptionnaire.com/q/4fe8yuo48kwz

Kysely on avoinna 10.–24.6.2024. ELY-keskus toivoo kommentteja erityisesti suunnittelualueen yhteystarpeista, luontoarvoista ja muista huomionarvoisista paikoista. Karttakyselyn ja suunnittelun tavoitteena on määrittää maastokäytävä, jossa valtatietä myöhemmin parannetaan. Toimenpidesuunnitelma valmistuu syksyllä 2024, ja toimenpiteet toteutetaan aikaisintaan noin 15 vuoden kuluttua.

Nyt käynnissä oleva työ on yleispiirteinen toimenpidesuunnitelma, joka määrittää valtatien kehittämisen ja sen välivaiheiden periaatteet jatkosuunnittelua varten. Suunnittelu tarkentuu myöhemmin tarkempien tie- ja rakentamissuunnitelmien myötä.

Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on tarkentaa aiemmissa selvityksissä esitettyjä periaatteita toteutettavuuden, laatutason ja kustannusten näkökulmasta. Lisäksi pyritään parantamaan tien tehokkuutta hyödyntäen nykyistä tieverkkoa ja tunnistamaan toimenpiteet, jotka parantavat saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta. Näitä toimenpiteitä edistetään jatkosuunnittelun ensi vaiheessa. Koko jakson suunnitelmakarttaluonnokset ovat nähtävillä hankkeen verkkosivuilla https://vayla.fi/vt-4-lusi-oravakivensalmi

ELY-keskuksen tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/70299874/karttakysely-valtatie-4n-kehittamiseksi-pohjolan-kohdalla-hartolassa?publisherId=69817887&lang=fi

 

 

Lisätietoja:

Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Anna Elf, p. 0295 021 395, anna.elf(at)ely-keskus.fi

A-Insinöörit Suunnittelu Oy, suunnittelupäällikkö Piritta Laitakari, p. 040 6693 656, piritta.laitakari(at)ains.fi

X