Osallistuva budjetointi – ehdotukset 4.8. mennessä!

Hartolan kunnassa toteutetaan osallistuva budjetointi vuonna 2024. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan asukkaiden ottamista mukaan kunnassa käytettävän rahan käyttömahdollisuuksien suunnitteluun. Hartolan kunnassa on varattu vuoden 2024 budjettiin määräraha, jota voidaan hyödyntää asukkaille merkityksellisten projektien toteuttamiseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi jokin hankinta, kunnostus, tapahtuma tai mikä tahansa muu idea asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden sekä kunnan elinvoiman tai esimerkiksi tunnettavuuden edistämiseksi. Ideariihi siis käyntiin!

Kaikki kunnan asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja yhteisöt voivat esittää ehdotuksia vapaasti. Yksittäisen ehdotuksen enimmäiskustannus saa olla enintään 5000 euroa, eli ehdotuksen kustannusarvio toteutuksineen voi olla mitä vaan maksuttoman ja 5000 euron väliltä. Ehdotukset pyydetään 4.8.2024 mennessä, jonka jälkeen johtoryhmä käy ehdotukset läpi ja rajaa ehdotukset teemoittain, toteuttamiskelpoisiin ja kustannusarvioiden perusteella. Tämän jälkeen asukkaat pääsevät äänestämään elokuun puolivälissä jatkoon valikoituneista ehdotuksista, ja kunnanhallitus päättää syksyllä ehdotusten toteuttamisesta. Päätöksessä otetaan huomioon mm. miten se toteuttaa Hartolan kunnan strategiaa. Toteutus voi tarvittaessa olla vasta ensi vuonna.

Kerro ehdotuksestasi, mahdollisesti toteuttamistavoista ja toteuttaja- ja yhteistyötahoista, mitä sinulle tulee ehdotukseesi liittyen mieleen. Ehdotuksia ei tehdä anonyyminä vaan nimen ja yhteystietojen kera, jotta sinuun voidaan olla tarvittaessa yhteydessä mahdollisten lisätietojen pyytämiseksi. Kirjaa myös, mikäli teet ehdotuksen jonkin yhteisön puolesta.

Ehdotuksia pääsee antamaan myös kunnan johtoryhmän jalkautumisessa torille torstaina 1.8.2024 klo 15–17.

Linkki, josta pääset antamaan ehdotuksiasi: https://zef.fi/s/eeeq84ow/

 

 

X