Kesätyöpassit 2021

Kesätyöpassikampanjaa rahoittavat Hartolan kunta, Hartolan Lions Club ja Hartolan Yrittäjät. Käytännön toimet hoituvat Hartolan kunnan kautta.

Kesätyöpassi info työnantajalle
Kesätyöpassi info nuorelle
Tulostettava sopimuspohja

Kesätyöpassia voivat hyödyntää hartolalaiset yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet, joilla ei ole maksamattomia verojäämiä.
Työnantaja voi työllistää 14-17-vuotiaan hartolalaisen tai Hartolassa vakituisesti asuvan nuoren. Nuoren on ennen työsuhteen alkua täytettävä 14-vuotta, eikä hän saa täyttää työsuhteen aikana 18-vuotta.

Työsopimusta laadittaessa on huomioitava laki alle 18-vuotiaista työntekijöistä. Alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja. Kirjallinen sopimus tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää työnantajalle ja toinen nuorelle. Nuorella täytyy olla oma pankkitili ja verokortti. Nuoren tulee toimittaa allekirjoitettu työsopimus henkilökohtaisesti Hartolan kuntaan Eija Johanssonille (Hartolan yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14). Saat täytettyä työsopimusta vastaan numeroidun kesätyösetelin. Kesätyöseteli tulee toimittaa välittömästi työnantajalle. Työnantajan 275€ arvoisen tuen saaminen jälkeenpäin edellyttää, että nuoren palkaksi on muodostunut vähintään 550€.

Työsuhteen pituus on kolme viikkoa ajalla 1.5. – 31.8.2021. Työnantaja maksaa palkkaa vähintään 550€ (sisältäen lomarahan). Työsuhteen pituuden, työajat ja palkkauksen määrittelee työnantaja oman työehtosopimuksensa mukaisesti.

HUOM! Kesätyöseteleitä on jaossa rajallinen määrä ja niitä jaetaan siinä järjestyksessä, kun edellä mainituin kriteerein täytettyjä työsopimuksia toimite-taan. Kesätyöseteli on noudettava ennen työsuhteen alkua.
Lisätietoja: Hartolan kunta, toimistosihteeri Eija Johansson 044 7432 249 (tiedustelut 24.2. alkaen)

Eija Johansson

Toimistosihteeri,
+358447432249
eija.johansson@hartola.fi

X